Từ LAL đến hy vọng nuôi sam công nghiệp

LAL là gì? Bắt đầu từ năm 1970, y học đã bắt đầu có bước tiến đột phá khi phát hiện và đưa vào ứng dụng của chất LAL chiết xuất từ máu của động vật được biết đến là

Chất chiết xuất từ Yucca trong NTTS

Bổ sung Yucca schidigera vào khẩu phần ăn của tôm cá giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng, giảm FCR, sử dụng tối đa nguồn dinh dưỡng trong thức ăn, làm giảm chất thải hữu cơ, giảm lượng khí độc