Lợi ích từ sinh khối Novacq với tôm thẻ

Bổ sung phụ gia Novacq ™ giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm thẻ giai đoạn hậu ấu trùng (PL) và giai đoạn ương (juvenile). Tôm cần ăn thức ăn có

Biofloc nên chọn Rong Biển hay Bột Bắp ?

Vai trò chất nền trong hệ thống biofloc Với lợi thế nuôi tôm cá với mật độ cao và khả năng quản lý sự hình thành ammoniac trong hệ thống nuôi mà Công nghệ biofloc (BFT) đã được các trang

SHTV Men tiêu hóa cho đường ruột tôm khỏe

Tác động tích cực của Bio bactil là men vi sinh chứa nhiều vi sinh vật có lợi, nhằm hỗ trợ hoạt động của đường ruột tôm. Trong không gian sống chật hẹp ở đường ruột, ngoài lợi khuẩn, thì