Cách xử lý đáy ao tôm HIỆU QUẢ

Đáy ao và môi trường nước ô nhiễm. Là nỗi chăn trở chung của nhiều hộ nuôi tôm. Phân tôm và nguồn thức ăn dư thừa làm nền đáy ao dơ bẩn. Tích tụ chất hữu cơ gây hại, cộng

beta glucan cho tôm men ngăn ngừa đốm trắng

Beta-Glucan là hợp chất đường liên phân tử được tạo nên từ các đơn phân tử D-glucose gắn với nhau qua liên kết beta-glycoside. Nấm men và nấm y học hấp thụ các beta-glucan cho khả năng thích nghi với