Cách Xử Lý NO2 Trong Ao Nuôi Tôm

Xu hướng hiện nay của người nông dân nuôi tôm là thường nuôi với mật động cao (100 con/m2) để tăng sản lượng tôm trong ao. Nhưng việc nuôi tôm mật độ cao như vậy tìm ẩn rất nhiều rủi

Cách xử lý đáy ao tôm HIỆU QUẢ

Đáy ao và môi trường nước ô nhiễm. Là nỗi chăn trở chung của nhiều hộ nuôi tôm. Phân tôm và nguồn thức ăn dư thừa làm nền đáy ao dơ bẩn. Tích tụ chất hữu cơ gây hại, cộng