ACID LAC – Axit Hữu Cơ Cho Tôm

295.000 VND

Bổ sung axit hữu cơ cho tôm

PHÒNG NGỪA BỆNH VÀ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CHO TÔM , CÁ, ĐỘNG VẬT NUÔI KHI BỔ XUNG VÀO THỨC ĂN.

Trọng lượng: 500g

Hơn 500 lượt đánh giá