B52 NITRO TURBO

385.000 VND

  • Vi sinh gốc để tăng sinh khối.
  • Phân hủy NH3, NO2, H2S
  • Xử lý nước, đáy ao. Gây màu nước
LiÊN HỆ: 0933 333 361 - 0906 666 621