TOVIDON – Thuốc IODINE đậm đặc diệt khuẩn ao tôm

460.000 VND

TOVIDON siêu diệt khuẩn cực mạnh.

Đốm đen, cụt râu, mòn đuôi.

Phòng mang sưng mang, đen mang, đầu vàng, phát sáng, khuẩn phân trắng, tôm sú đóng rong nhớt an toàn không sốc cho tôm.

trọng lượng: 1 lít

Hơn 500 lượt đánh giá