MBK – Thuốc diệt khuẩn cực mạnh trong thủy sản

360.000 VND

MBK – DIỆT KHUẨN MẠNH.

Chuyên xử lý vàng mang, sưng mang, đốm đen mòn râu, đóng rong, cụt đuôi

Giảm tảo đỏ, tảo xanh.

Khối lượng: 1 lít

Hơn 500 lượt đánh giá