EDTA-4NA: Khử kim loại nặng sạch nước ao nuôi tôm

505.000 VND

khử phèn sắt, phèn nhôm

Khử kim loại nặng, axit nước mưa

Giải độc nước và thuốc trừ sâu

Giảm NH3, NO2, H2S

KHỐI LƯỢNG: 5kg, 25kg

Hơn 500 lượt đánh giá