EDTA Khử Phèn Clo Và Kim Loại Nặng Trong Ao

395.000 VND

Hàm lượng EDTA complex 99%.

EDTA khử phèn clo khử kim loại nặng mùi hôi, phèn sắc, phèn nhôm và khí độc NH3, H2s, NO2, vàng mang cấp cứu tôm nổi đầu.

Giảm khí độc, hạ phè,  nhôm, lắng tụ lơ lững, tạo màu nước đẹp.

Giải  độ cứng của nước là làm mềm nước cứng, tăng lượng oxy trong nước.

Sản phẩm cải tạo lại những nguồn nước được tái sử dụng đi lại nhiều lần. (tuần hoàn nước)

Khối lượng: 3kg

Hơn 500 lượt đánh giá