ENZYME PLUS: Chuyên trị EHP trên tôm

390.000 VND

Enzyme ức chế EHP và phòng nhiễm EHP trên tôm.

Phòng phân trắng và hỗ trợ tiêu hóa

Phục hồi các tế bào bị tổn thương.

Hơn 500 lượt đánh giá