FX01- Giải độc nước ao tôm

  • Siêu hỗn hợp EDTA-THIO thế hệ mới
  • Giải độc nguồn nước NH3, H2S, NO2.
  • Khử phèn, khử độc tố Chlorine, kim loại nặng.
  • Kích thích tôm lột xác tức thời.

Hơn 500 lượt đánh giá