MILK FOOD: Khoáng Sữa cho tôm tăng trọng và cứng vỏ chống ốp thân

250.000 VND

SIÊU DINH DƯỠNG CHO TÔM CÁ

Tăng trưởng nhanh cho tôm và cá.

Trị tôm bị ốp thân.

Trộn cho ăn và tạt

Hơn 500 lượt đánh giá