SODA MIX – Khoáng Tạt Ao Tôm Ngừa Co Thân

220.000 VND

Ngắn chặn co cơ và đục thân.

Tăng kiềm và ổn định pH.

Cứng vỏ  sau khi lộ

QUY CÁCH: 5kg

Hơn 500 lượt đánh giá