GOLD MIX – Khoáng Tạt Cho Tôm Thẻ, Tôm Sú

300.000 VND

Khoáng nóng, đặc trị cong thân đục cơ.

Tăng kiềm, ổn định màu nước.

Tăng khoáng trong nước rất tốt.

Tan hoàn toàn trong nước

Giúp tôm chắc thịt cứng vỏ nhanh.

Dạng ion tan 98%

Khối lượng tịnh: 5kg – 10kg

Lưu ý: Khoáng nóng, cẩn thận phỏng tay !

Hơn 500 lượt đánh giá