GS – MIX KHOÁNG TẠT TỔNG HỢP NUÔI TÔM

410.000 VND

Khoáng hữu cơ nuôi tôm công nghệ cao.

Cung cấp Ca, Mg, K, dạng tinh khiết ion dễ hấp thu qua mang và da tôm cá, không tồn lưu chất độc hại.

Giúp cứng vỏ nhanh, khắc phục cong thân, đục cơ, trắng lưng.

TRỌNG LƯỢNG: 20 KG

Hơn 500 lượt đánh giá