BIO SBS – Men Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao Ô Nhiễm

Giá: vui lòng gọi 0906 666 621

men vi sinh xử lý đáy ao hiệu quả

Vi sinh xử lý tôm đóng nhớt, xử lý đáy ao đen và ô nhiễm nặng.

Diệt khuẩn vibrio, khống chế vi khuẩn gan, phân trắng.

Khối lượng tịnh: 454g

Hơn 500 lượt đánh giá