BIO SBS – Men Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao Nuôi Tôm, Cá

375.000 VND

Vi sinh xử lý tôm đóng nhớt, xử lý đáy ao đen và ô nhiễm nặng.

Diệt khuẩn vibrio, khống chế vi khuẩn gan, phân trắng.

Cung cấp lợi khuẩn cho ao nuôi, xử lý nước hoặc tôm bị nhiễm, nấm,… đóng nhớt hoặc đóng rong trên tôm.

Phân hủy nhanh các chất bùn bã hữu cơ, phân tôm, cá dưới đáy ao nuôi, cải thiện chất lượng nước.

Ổn định pH. Giảm các loại khí H2S, NH3, NO2.

Khối lượng tịnh: 454g

Hơn 500 lượt đánh giá