GS350 – Phòng ngừa bệnh nấm đồng tiền ao bạt

550.000 VND

  • Vệ sinh ao bạt, ngừa vi bào tử trùng.
  • Phòng nhầy nhớt trước khi thả giống.
  • Xử lý ao nuôi bị nấm đồng tiền.
  • Xử lý nhầy nhớt trên ao bạt.
LiÊN HỆ: 0933 333 361 - 0906 666 621