GS350 – Cách trị nấm đồng tiền trong ao nuôi tôm

400.000 VND

Vệ sinh ao bạt, ngừa vi bào tử trùng.

Phòng nhầy nhớt trước khi thả giống.

Xử lý ao nuôi bị nấm đồng tiền.

Xử lý nhầy nhớt trên ao bạt.

Khối lượng: 1 lít 

Hơn 500 lượt đánh giá