Siêu Tăng Trọng Cho Tôm Cá lớn nhanh

890.000 VND

Chống còi và chậm lớn

Giúp hết óp thân, bọp, xanh da trời

Kích thích tôm bắt mồi và thèm ăn

Bồi bổ tôm sau khi điều trị kháng sinh

Tạo màu cho tôm thẻ và sú .

Tăng trọng cho thủy sản

Hơn 500 lượt đánh giá