VIP1- Thuốc Bổ Gan Ngừa Bệnh Gan Cho Tôm

950.000 VND

Chặn đứng các bệnh về gan

Chặn đứng bệnh chết sớm

Ngăn ngừa bệnh gan trên tôm thẻ chân trắng

Chặn đứng các bệnh về gan. Chặn đứng bệnh chết sớm.

Hơn 500 lượt đánh giá