Trị nấm đồng tiền trong ao tôm, trị tôm bị đốm đen ghẻ lở cá kèo, lươn

GIÁ: LIÊN HỆ

Xử lý nấm đồng tiền trong ao tôm

Thuốc trị bệnh tôm bị đốm đen

Trị ghẻ lở cá kèo và lươn

Diệt khuẩn tôm sú đóng rong nhớt.

 

Vibrio và khuẩn phân trắng, đốm đen, sâu đuôi, cụt râu ở tôm, ghẻ lở trên cá.

Trọng lượng: 1 LÍT

Hơn 500 lượt đánh giá