SUPPER TV-Vi Sinh Xử Lý Mùi Hôi H2S, NO2, NH3 Trong Ao Nuôi Thủy Sản Và Ao Nước Thải

310.000 VND

Vi sinh gốc đậm  đặc của những dòng RHODO.

Chuyên hấp thụ khí CO2 (cacbonic) chuyển hóa thành oxy cho những ao tảo đáy nước xanh.

TRỌNG LƯỢNG: 5LÍT,  20LÍT

Hơn 500 lượt đánh giá