Vi sinh xử lý đáy ao và khí độc NO2,NH3.

Vi xử lý đáy ao ô nhiễm nặng, ức chế vi khuẩn bệnh gan, bệnh phân trắng sau 4 ngày đánh liên tục, đặc trị tôm rụng chân, mòn đuôi, đóng khói đèn, đen mang, tôm đóng nhớt đóng rong, khí độc NH3, H2S. Đặc biệt với loại vi sinh đặc trị khí độc NO2 hiệu quả 100%.

Giá: liên hệ 0933 333 361 - 0906666621