B52 NITRO TURBO – Xử lý khí độc NH3 NO2 H2S

Giá: vui lòng gọi 0906 666 621

B52 NITRO TURBO – Xử lý khí độc NH3 NO2 H2S

Đáy ao

Gây màu nước

Khối lượng tinh: 500g

Hơn 500 lượt đánh giá