ZEOLITE – ZEO Hạt Dằn Đáy Ao Hấp Thụ Khí Độc

120.000 VND

Zeolite – Zeo hạt cao cấp.

Hấp thụ khí độc và các loại khí độc

Dằn đáy ao, đặc biệt không bị vở đáy ao.

Cấp cứu tôm nỗi đầu.

Khối lượng: 20kg

Hơn 500 lượt đánh giá