Dự báo hợp nhất trong ngành tôm toàn cầu

Ngành tôm đang trải qua một năm khó khăn, với nhiều nông dân nhỏ lẻ có khả năng ngừng kinh doanh, theo Cập nhật Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu mới nhất của Rabobank, được công bố trong tuần này.