Bệnh vi bào tử trùng trên tôm thẻ chân trắng

Biết thêm thông tin về sản phẩm vui lòng bấm vào đây : SINHHOCTOMVANG.VN– Kể từ khi Cục thủy sản (Department of Fisheries) – thuộc Bộ Nông Nghiệp Thái Lan (Ministry of Agriculture and Cooperatives) cho phép nhập khẩu tôm