beta glucan cho tôm men ngăn ngừa đốm trắng

Beta-Glucan là hợp chất đường liên phân tử được tạo nên từ các đơn phân tử D-glucose gắn với nhau qua liên kết beta-glycoside. Nấm men và nấm y học hấp thụ các beta-glucan cho khả năng thích nghi với