Giải pháp cho tôm trong mùa nắng nóng

Hiện nay đang trong mùa nắng nóng cao điểm, nắng nóng sẽ khiến nhiệt độ nước tăng và rất dễ gây stress cho thủy sản nuôi nói chung và tôm thẻ nói riêng. Nếu tôm thẻ mang các mầm bệnh