Cách xử lý lab lab trong ao tôm

Trước tiên ta tìm hiểu về lab lab trong ao tôm là gì, thì lab lab tập hợp thủy sinh bao gồm tảo, vi sinh vật và nguyên sinh động vật phát triển trong ao tôm. Tập hợp này được