Cách xử lý lab lab trong ao tôm

Trước tiên ta tìm hiểu về lab lab trong ao tôm là gì, thì lab lab tập hợp thủy sinh bao gồm tảo, vi sinh vật và nguyên sinh động vật phát triển trong ao tôm. Tập hợp này được

Probiotic nào phù hợp cho tôm sú

Nuôi trồng thủy sản đã phát triển một cách chóng mặt trong những năm gần đây, trong đó các nước Châu Á đóng góp hơn 90% sản lượng thủy sản toàn cầu. Nhưng việc mở rộng nhanh chóng và tập