Tôm càng “đỏ” vì sâm nhập mặn

Biết thêm thông tin về sản phẩm vui lòng bấm vào đây : Khi ngày nay sự xâm ngập mặn ở các tỉnh Nam Bộ gây gắt và kéo dàì, thì ngành nuôi trồng thủy sản phải gánh chịu nhiều