HỘI THẢO TỔNG KẾT XÂY DỤNG CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH

HỘI THẢO TỔNG KẾT XÂY DỤNG CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH

Vào ngày 06/03 vừa qua, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức buổi hội thảo Xây dựng chuỗi giá trị tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

YouTube player

Tại buổi hội thảo, với sự góp mặt của các lãnh đạo ban ngành liên quan, các doanh nghiệp và các farm nuôi về việc xây dựng chuỗi giá trị ngành nuôi tôm siêu thâm canh tại địa bàn Tỉnh Bạc Liêu trong năm 2024.

Tại đây, Tổng giám đốc Công ty Sinh Học Tôm Vàng cũng nêu ra một số đóng góp trong khâu đầu vào và khâu sản xuất từ nhà cung cấp dến các hộ nông dân, các hợp tác xã tham gia sản xuất. Công ty Sinh Học Tôm Vàng bày tỏ sự quan tâm đối với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn, xây dựng thương hiệu tôm Bạc Liêu nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững trong tỉnh.

Công ty Sinh Học Tôm Vàng mong muốn được hợp tác chặt chẽ vơi các cơ quan nhà nước trong các hoạt động được triển khai để thúc đẩy việc thực thi các chính sách cộng đồng nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch.

Kết quả hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, những ý kiến của Công ty TNHH Sinh Học Tôm Vàng cùng các doanh nghiệp và farm nuôi lớn được các ngành các cấp tiếp thu định hướng tốt và đưa ra những giải phát chiến lược giúp các doanh nghiệp cũng như bà con nuôi tôm cùng phát triển.

Công ty TNHH Sinh Học Tôm Vàng

Thông tin liên hệ: 09.333.333.61 hoặc truy cập qua facebook: Sinh học tôm vàng để biết thêm thông tin.

Tư vấn hợp tác chuyển giao công nghệ liên hệ: 09.333.333.61 Quy trình nuôi tôm công nghệ cao SINH HỌC TÔM VÀNG tư vấn thiết kế và xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao đạt hiệu quả và tỉ lệ thành công 90% trọn vẹn niềm tin.

Sinh Học Tôm Vàng