Thủy sản Mekong “bay hơi” 1,8 tỷ đồng trong quý I/2020

SINHHOCTOMVANG – Công ty cổ phần Thủy sản Mekong cho biết. Trước đó 1 năm trong quý I/2019, Thủy sản Mekong đạt lợi nhuận sau thuế là gần 2,5 tỷ đồng. nhưng do đầu năm 2020 do ảnh hưởng dịch covid-19, lợi nhuận sau thuế quý I/2020 đạt 665,8 triệu đồng. lợi nhuận công ty chỉ bằng 1/5 quý I/2019.

'Hoạt động sản xuất Công ty cổ phần Thủy sản Mekong'
Hoạt động sản xuất Công ty cổ phần Thủy sản Mekong

Các hoạt dộng công ty:

Thủy sản Mekong hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, nuôi trồng thủy sản kinh doanh xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng thủy hải sản, thức ăn gia súc…Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Thủy sản Mekong đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đặt mục tiêu sản lượng mặt hàng đông lạnh 5.000 tấn, sản lượng chăn nuôi cá tra thương phẩm 4.000 tấn.Mục tiêu doanh thu năm 2020 được đặt ra  220  đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6  đồng, chia cổ tức trên 0,5%.

    MEN TIÊU HÓA NGỪA VÀ TRỊ PHÂN TRẮNG     (Nhấn giữ vào ảnh)

Nhưng đầu năm nay dịch bệnh covid 19 ảnh hưởng đến nền kinh tế không chỉ trong nước ảnh hưởng đến toàn cầu. Công ty có thể sẽ giảm mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu của việc giảm lợi nhuận do doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ giảm hơn 3,5 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch covid 19. Trong đó, doanh thu xuất khẩu của Công ty bị sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước với mức giảm 626 nghìn USD.

Giá trị của công ty:

Tài sản của Công ty chủ yếu nằm ở hàng tồn kho với giá trị tại ngày 31/12/2019 là 11,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn là 37 tỷ đồng. Tài sản cố định của Công ty chỉ có 30 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình có giá trị chỉ còn 9,2 tỷ  đồng.

Trước đó trong năm 2019, AAM đạt 216 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng.Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2019 là 211,4 tỷ đồng, nợ phải trả gần như không đáng kể chỉ với hơn 16 tỷ đồng. Nguyên giá của tài sản cố định tuy có giá trị 87,3  đồng, nhưng giá trị hao mòn lũy kế tính đến hết năm 2019 đã lên tới hơn 78 tỷ đồng.

Chí Tín

Nguồn: baodautu.vn

MEN TIÊU HÓA NGỪA VÀ TRỊ PHÂN TRẮNG

Công dụng:

  • Làm to đường ruột trong 3 ngày, trị đứt khúc ruột, phân lỏng, ngừa phân trắng, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh
  • Giúp tôm hấp thu tốt thức ăn, giảm hệ số FCR

Cách dùng:

  • 5g/1kg thức ăn trong quá trình nuôi
  • Tôm đứt khúc ruột: 10g/1kg thức ăn
  • Hòa men vào nước, trộn đều vào thức ăn. Để 15-20ph cho men ngấm vào thức ăn, rồi đem rải cho tôm ăn

Thông tin liên hệ: 09.333.333.61 hoặc truy cập qua facebook: Sinh học tôm vàng để biết thêm thông tin.

 Tag:  Cách trị phân trắng trên tôm. giúp tôm cá tăng trưởng nhanh. giúp tôm hấp thu tốt thức ănmen nong to đường ruột. men tiêu hóa cho cámen tiêu hóa cho tômmen tiêu hóa giá rẽmen tiêu hóa giá tốt. Men tiêu hoá trị phân trắng trên tôm. ngừa phân trắng. ngừa phân trắng cho tôm. ngừa phân trắng cho tôm thẻ. nong to đường ruột. Phòng bệnh phân trắng trên tôm. Pro Men. tăng trưởng nhanh cho tôm. trị đường ruột cho tôm. trị phân trắng cho thẻ

Tư vấn hợp tác chuyển giao công nghệ liên hệ: 09.333.333.61 

Quy trình nuôi tôm công nghệ cao SINH HỌC TÔM VÀNG tư vấn thiết kế và xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao đạt hiệu quả và tỉ lệ thành công 90% trọn vẹn niềm tin.

Sinh Học Tôm Vàng

Sản phẩm nổi bật

Thông tin liên hệ: 09.333.333.61 hoặc truy cập qua facebook: Sinh học tôm vàng để biết thêm thông tin.

Tư vấn hợp tác chuyển giao công nghệ liên hệ: 09.333.333.61 Quy trình nuôi tôm công nghệ cao SINH HỌC TÔM VÀNG tư vấn thiết kế và xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao đạt hiệu quả và tỉ lệ thành công 90% trọn vẹn niềm tin.

Sinh Học Tôm Vàng