CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của công ty TNHH Sinh Học Tôm Vàng. Khi truy cập, sử dụng website này, quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy quý khách vui lòng đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website https://sinhhoctomvang.vn/, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các Điều khoản và điều kiện sử dụng. Tất cả thay đổi về Điều kiện và điều khoản sử dụng sẽ được cập nhật trong mục này.

Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin các sản phẩm liên quan đến sinh học tôm vàng… về chương trình khuyến mãi của công ty Sinh Học Tôm Vàng.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Sinh Học Tôm Vàng về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.

Sinh Học Tôm Vàng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng công ty Sinh Học Tôm Vàng, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

(1) Sử dụng các thông tin trên website này;

(2) các truy cập kết nối từ website này;

(3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của HAC

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Sinh Học Tôm Vàng. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Sinh Học Tôm Vàng và đều phải tuân thủ các điều kiện sau

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;

(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Sinh Học Tôm Vàng.

 Điều chỉnh và sửa đổi

Sinh Học Tôm Vàng bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào phù hợp với luật hiện hành.