Người dân trắng tay sau khi mưa lũ

Theo thống kê của UBND xã Nghĩa Hòa, toàn xã có 72ha mặt nước thả nuôi tôm trong vụ này. Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa Trương Trung Dũng cho biết: Đợt mưa lớn vừa qua đã gây thiệt hại

Nam Định tiêu thụ các loài thủy đặc sản

Ngành Nông nghiệp Nam Định đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, góp phần giảm thiệt hại, bảo đảm tăng trưởng ngành trong năm 2020. Để nuôi

SHTV Men tiêu hóa cho đường ruột tôm khỏe

Tác động tích cực của Bio bactil là men vi sinh chứa nhiều vi sinh vật có lợi, nhằm hỗ trợ hoạt động của đường ruột tôm. Trong không gian sống chật hẹp ở đường ruột, ngoài lợi khuẩn, thì

Probiotic nào phù hợp cho tôm sú

Nuôi trồng thủy sản đã phát triển một cách chóng mặt trong những năm gần đây, trong đó các nước Châu Á đóng góp hơn 90% sản lượng thủy sản toàn cầu. Nhưng việc mở rộng nhanh chóng và tập

090 666 6621