Cách xử lý đáy ao tôm HIỆU QUẢ

Đáy ao và môi trường nước ô nhiễm. Là nỗi chăn trở chung của nhiều hộ nuôi tôm. Phân tôm và nguồn thức ăn dư thừa làm nền đáy ao dơ bẩn. Tích tụ chất hữu cơ gây hại, cộng