PRO MIX – Khoáng Hữu Cơ Cho Tôm Ăn

430.000 VND

Khoáng cho tôm ăn

Khoáng hữu cơ cho tôm tăng trọng nhanh, trị cong thân đục cơ.

Kích thích tôm lột xác, cứng vỏ, chắc thịt.

Đặt trị tôm sú bị xanh da trời.

Hơn 500 lượt đánh giá