ABB 007- Men vi sinh xử lý nước ao tôm HIỆU QUẢ

160.000 VND

  • Men vi sinh xử lý nước ao tôm hiệu quả
  • Xử lý nước ao tôm bị nhớt.
  • Xử lý tảo tàn lợn cợn, tảo xanh.
  • Xử lý đáy ao hiệu quả 99.9%

Khối lượng: 200g

LiÊN HỆ: 0933 333 361 - 0906 666 621