ABB 007 – Men Vi Sinh Đậm Đặt Xử Lý Nước Ao Tôm

VI SINH ĐẬM ĐẶC

Xử lý nước ao tôm bị nhớt.

Xử lý tảo tàn lợn cợn, tảo xanh.

Cung cấp lợi khuẩn và enzyme cho ao nuôi.

Phân hủy các chất thải hữu cơ, làm sạch nước và đáy ao..

Làm sạch các khí độc NH3, H2S, NO2 trong ao nuôi.

Xử lý nước ao tôm bị nhớt ao bạt và tôm sú bị đóng nhớt, kéo đàn.

Khối lượng: 200g

GIÁ: LIÊN HỆ 0906666621

Hơn 500 lượt đánh giá