BIKAP – Bicar nâng kiềm trong ao nuôi tôm hiệu quả

Kích thích tôm lột xác.

Giúp tôm cứng vỏ.

Giúp tôm chắc thịt.

Bicar nâng kiềm

Nitrate hóa NO2

QUY CÁCH 10-20kg

Hơn 500 lượt đánh giá