YUCCA ZEO – Zeo Xử Lý Nước Hấp Thu Khí Độc

220.000 VND

Hấp thu các khí độc tích tụ ở đáy ao như: NH3, H2S, CO2… và axít trong nước.

Giảm tỷ trọng kim loại nặng, độc hại trong ao nuôi.

Phân hủy xác tảo, các chất lơ lửng bẩn trong ao nuôi, giúp cân bằng môi trường nước, ổn định độ pH.

Ổn định màu nước, hạn chế có váng, làm sạch nước, tăng lượng oxy hòa tan trong nước.

Hạn chế mầm bệnh, vi khuẩn có hại trong nước, vi khuẩn phát sáng trong ao nuôi

Trọng lượng: 20kg

Hơn 500 lượt đánh giá