Thuốc diệt ốc đinh chem chép,…AN TOÀN CHO TÔM

368.000 VND

Chuyên diệt ốc đinh, dòm xanh, hến, chem chép, con hà, nhau châu, cá tạp,… Trong ao có tôm.

Sản phẩm snail – s thành phần có chứa saponin

AN TOÀN CHO TÔM, KHÔNG GÂY SỐC TÔM

Khối lượng: 200g

Hơn 500 lượt đánh giá