B52 ZT – Men Vi Sinh BZT Xử Lý Nước Ao Nuôi Tôm

360.000 VND

Vi sinh cực mạnh dùng được ở độ mặn cao tới 40 phần ngàn.

chuyên xử lý đáy và nước, xử lý ao nước xanh, tảo lam

giảm các loại tảo khác ăn toàn băng vi sinh

Khối lượng: 454g

Hơn 500 lượt đánh giá