ENZYME TV – enzyme xử lý nước nuôi tôm

365.000 VND

Xử lý nhớt ao bạc siêu nhanh.

Giảm khí độc NH3, H2S, NO2.

Giảm tảo đỏ, xanh, tảo độc.

Làm sạch nước nhanh.

Hơn 500 lượt đánh giá