DEO GOLD-Khử khí độc NO2 NH3 H2S trong ao tôm

660.000 VND

Chuyên cấp cứu tôm nỗi đầu do khí độc

Giải khí độc NO2, NH3, H2S

Làm sạch đáy ao hết mùi hôi.

Đặc biệt khử khí độc NO2 hiệu quả.

Trọng lượng: 500g

Hơn 500 lượt đánh giá