TV-CLEAR PRO vi sinh xử lý nhớt ao bạt nuôi tôm

290.000 VND

Phân hủy các chất hữu cơ từ thức ăn thừa, phân tôm cá và rong tảo chết.

Hấp thụ các chất hữu cơ lơ lửng, làm sạch môi trường nước nuôi.

Ổn định môi trường nước nuôi.

Khối lượng tịnh: 500g

Hơn 500 lượt đánh giá