TV-CLEAR PRO Vi sinh trong nuôi trồng thủy sản

180.000 VND

PHÂN HỦY CÁC CHẤT THẢI HỮU CƠ.

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG ĐÁY AO ĐEN VÀ CÓ MÙI HÔI.

CUNG CẤP HỆ VI SINH VẬT VÀ ENZYME CÓ LỢI CHO AO NUÔI.

Khối lượng tịnh: 250g

Hơn 500 lượt đánh giá