MIX ONE – Khoáng tăng kiềm kích lột chắc thịt

420.000 VND

Khoáng tạt cao cấp, khoáng tăng kiềm cứng vỏ nhanh, cung cấp oxy trong nước trong 12 giờ cấp cứu tôm nổi đầu, giúp tôm lột tự nhiên, cứng vỏ nhanh, tăng kiềm, nặng cân, ngừa cong thân đục cơ, chắc thịt, ngừa tôm bò lên mé, cấp cứu tôm nổi đầu.

LiÊN HỆ: 0933 333 361 - 0906 666 621