YUCCA VI SINH

YUCCA bột hàng nhập của mỹ, chuyên cấp cứu tôm nổi đầu do khí độc, giải khí NO2, NH3, H2S, sạch đáy ao hết mùi hôi. Đặc biệt trị khí độc NO2 hiệu quả

Giá: liên hệ 0933 333 361 - 0906666621