SNAIL-S diệt ốc trong tôm, chem chép, ốc đinh, vẹm, không sốc tôm.

368.000 VND

Chuyên diệt ốc đinh, dòm xanh, hến, chem chép, con hà, nhau châu, cá tạp,… Trong ao có tôm, an toàn không gây sốc.

LiÊN HỆ: 0933 333 361 - 0906 666 621